Dataverzameling

Dataverzameling

Eén van de doelen van Supranet is met behulp van cijfers grip te krijgen op de effecten van suicidepreventie. Daarvoor gaan we data vanuit elke deelnemende instelling verzamelen, vergelijken en terugkoppelen naar de deelnemende instelling(en). Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de privacy van cliënten gewaarborgd is.

Wat gaan we verzamelen?

In de zgn. Minimale Dataset (MDS) staan de variabelen die we gaan verzamelen om een basisniveau te krijgen voor terugkoppeling. De huidige MDS omvat (o.a.) sociaal demografische gegevens, gegevens over de geboden zorg en het aantal suïcide(pogingen).

Met deze gegevens kunnen we analyseren of er verschillen zijn (en welke) tussen de groep cliënten die wel een suïcide (poging) doen en de groep die dat niet doet. Daarnaast kunnen we zien of het aantal suïcides stijgt of daalt en of er significante verschillen zijn tussen vergelijkbare instellingen in hun aantal suïcide(pogingen).

Als extra verzameling wordt er per instelling ingevuld hoe het staat met het proces rondom suïcidepreventie. Hebben de ggz-professionals o.a. PITSTOP training gevolgd?

 • Hoe is suïcidepreventie georganiseerd?
 • Hoe is het gesteld met de registratiekwaliteit?
 • Hoe worden interne evaluaties uitgevoerd?

Dit geeft inzicht in hoeveel inzet er al wordt geleverd rondom suïcidepreventie en waar er nog vooruitgang te boeken is.

Hoe verzamelen we data?

 1. Het grootste gedeelte van de gegevens staan al geregistreerd in het EPD van elke instelling.
 2. Met hulp van de ICT-afdeling van de ggz-instelling worden er bestanden klaargezet met relevante variabelen.
 3. Deze data worden door de instelling geaggregeerd in leeftijdscategorieën.
 4. Instellingen versturen de bestanden via een beveiligde verbinding naar de databeheerder.
 5. De databeheerder doet een check op kwaliteit en koppelt dit terug aan de instellingen
 6. Na goedkeuring van zowel de instelling als de databeheerder, komen de data in de centrale database en kan er terugkoppeling en analyse plaatsvinden.

Wanneer verzamelen we?

Er wordt halfjaarlijks een dataset gemaakt bij elke instelling. De eerste verzamelingsronde startte op 1 juni 2017. Dit betroft twee datasets: de eerste helft van 2016 en de tweede helft. De tweede dataverzamelingsronde zal op 1 december 2017 ingaan. Deze dataset zal gegevens over de eerste helft van 2017 bevatten.

Waar krijg ik de data terugkoppeling?

De terugkoppeling van de gestuurde data komt op twee manieren terug naar de instelling:

 • Via de website in de vorm van rapporten met grafieken en tabellen.
  • Hierin kan elke instelling zien wat het beloop is van de suïcide-aantallen, en wat de kenmerken zijn van de groep met en zonder suïcide(pogingen). Dit geeft inzicht in de effecten van de preventie en waar er het meest efficiënt winst te behalen valt. Er kan ook worden vergeleken met andere instellingen.
 • Via wetenschappelijke analyse
  • De onderzoekers van 113 zijn beschikbaar om wetenschappelijke vraagstellingen te analyseren zodat er een onderbouwde evaluatie kan komen van de effectiviteit van specifieke (preventie-)werkwijzen.