Waarom SUPRANET GGZ?

In 2017 overleden 1.917 mensen als gevolg van zelfdoding. Circa 40% van de mensen die suïcide plegen is in zorg bij een GGZ-instelling. Ondanks dat er vele levens gered worden, is de aanname dat er op het gebied van suïcidepreventie in de instellingen nog een wereld te winnen is door vroegsignalering, behandeling volgens richtlijnen, optimale kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg, samenwerking met naasten en het delen van de goede voorbeelden en ervaringen.

Volgens Donald Berwick, adviseur van Barack Obama en wereldwijd erkend als kwaliteitsgoeroe, zijn het de 'courageous leaders in healthcare' die het initiatief nemen en hun gegevens openbaar maken, voordat anderen hen daartoe dwingen. Stichting SUPRANET GGZ wil juist dat zijn: een netwerk dat vanuit intrinsieke motivatie is opgericht om de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken, te leren wat er beter kan en de zorg waar nodig te verbeteren.

Deelnemers aan Stichting SUPRANET GGZ delen de ambitie en de bedoeling om het aantal suïcides en pogingen onder hun patiënten fors terug te dringen. Ze leren van elkaar om de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren. Dat dit werkt is in buitenlandse programma’s al aangetoond.

Het SUicide PReventie ActieNETwerk (SUPRANET) GGZ is een landelijk lerend netwerk van zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg. Zij streven naar een sterk verbeterde organisatie van suïcidepreventie in GGZ-instellingen. Door gerichte implementatie van maatregelen om de kwaliteit van zorg voor mensen met suïcidaal gedrag te verbeteren, door eenduidige registratie van suïcide en suïcidepogingen in de instellingen en door periodieke feedback van kwaliteitsinformatie gekoppeld aan verbetertrajecten.