Waarom SUPRANET GGZ?

In 2017 overleden 1.917 mensen als gevolg van zelfdoding. Circa 40% van de mensen die suïcide plegen is in zorg bij een GGZ-instelling. Ondanks dat er vele levens gered worden, is de aanname dat er op het gebied van suïcidepreventie in de instellingen nog een wereld te winnen is door vroegsignalering, behandeling volgens richtlijnen, optimale kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg, samenwerking met naasten en het delen van de goede voorbeelden en ervaringen.

Volgens Donald Berwick, adviseur van Barack Obama en wereldwijd erkend als kwaliteitsgoeroe, zijn het de 'courageous leaders in healthcare' die het initiatief nemen en hun gegevens openbaar maken, voordat anderen hen daartoe dwingen. Stichting SUPRANET GGZ wil juist dat zijn: een netwerk dat vanuit intrinsieke motivatie is opgericht om de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken, te leren wat er beter kan en de zorg waar nodig te verbeteren.

Deelnemers aan Stichting SUPRANET GGZ delen de ambitie en de bedoeling om het aantal suïcides en pogingen onder hun patiënten fors terug te dringen. Ze leren van elkaar om de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren. Dat dit werkt is in buitenlandse programma’s al aangetoond.

Programma IC-zorg als voorbeeld

SUPRANET GGZ is geïnspireerd op NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie). Inmiddels werken bijna alle Nederlandse IC’s hieraan mee om de kwaliteit van IC-zorg in Nederland te verbeteren en het aantal sterfgevallen op de intensive care te verminderen.

Suicidepreventie Actienetwerk

SUPRANET staat voor SUïcidePReventie ActieNETwerk en stoelt op de overtuiging dat samenwerking en van elkaar leren cruciaal zijn in het voorkomen van suïcides. Het bestaat uit twee programma’s: SUPRANET Community en SUPRANET GGZ. Waar SUPRANET GGZ zich richt op het verbeteren van de zorg voor suïcidale mensen binnen GGZ instellingen, ligt de focus van SUPRANET Community juist op de samenwerking tussen verschillende organisaties en sectoren (waaronder de GGZ) in de regio.