Team en Bestuur van SUPRANET GGZ

Klaas Bets

Vice-voorzitter

Klaas Bets (1964) is als geneesheer-directeur werkzaam bij de Parnassia Groep. Klaas studeerde aan de Vrije Universiteit geneeskunde en werd bij de GGZ Friesland opgeleid tot psychiater. Vanuit verschillende rollen heeft Klaas te maken met vraagstukken rond de dood. Zo kwam hij in zijn werk als ouderenpsychiater regelmatig patiënten met levensvragen o.a. rond het naderende einde en de dood tegen. Als geneesheer-directeur bespreekt hij alle suïcides met de betrokken hulpverleners.

In 2012 rondde hij zijn MBA-Health aan de Erasmus Universiteit af met zijn thesis ‘Is er een markt voor de dood?’ In deze thesis beschrijft hij o.a. een drietal scenario’s waarin hij richtingen waarlangs euthanasie/hulp bij zelfdoding zich in Nederland zou kunnen ontwikkelen. Supranet GGZ is een initiatief waaraan Bets als voorzitter van het huidige bestuur zijn bijdrage aan wil leveren. Als uiteindelijk alle GGZ-instellingen deelnemen en met elkaar data over suïcides, over pogingen en de geboden zorg gaan vergelijken, kunnen we met elkaar in Nederland stappen zetten om het aantal suïcides te verminderen.