Team en Bestuur van SUPRANET GGZ

Jeroen Kreuger

Penningmeester

Jeroen Kreuger is opgeleid in de psychiatrie, bedrijfssociologie en bedrijfskunde. Al bijna 40 jaar is hij actief in de gezondheidszorg: begonnen als verpleegkundige, vervolgens adviseur, directeur/bestuurder en momenteel directeur Regionaal Centrum GGZ Nijmegen en portefeuillehouder acute zorg bij Pro Persona. Hij is als verbindende bestuurder met hart en ziel betrokken bij de zorg. Kwaliteit en veiligheid, de financiële en bedrijfseconomische kant van de bedrijfsvoering zijn onder zijn leiding in control. Jeroen maakt zich in zijn organisatie en bij GGZ Nederland sterk voor suïcidepreventie en om die reden neemt hij zitting in het bestuur van SUPRANET GGZ. Hier vervult hij de rol van penningmeester.