Team en Bestuur van SUPRANET GGZ

Gerdien Franx

Secretaris

Gerdien Franx (1963), PhD, gezondheidswetenschapper en (voormalig) verpleegkundige, is als programma manager bij 113Online verantwoordelijk voor preventieprogramma’s, waaronder de Landelijke Agenda Suïcidepreventie en Supranet GGZ.

Tot 2014 was zij hoofd van de afdeling richtlijnontwikkeling en implementatie van het Trimbos-instituut. In 2013 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit Nijmegen op onderzoek naar de implementatie van depressierichtlijnen in de eerste lijn gezondheidszorg.

In 2012-2013 werkte zij als Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice van de Commonwealth Fund, aan het Department of Psychiatry van Columbia University in New York. Daar onderzocht ze grootschalige implementatie van evidence-based zorg in de context van Obama-care.