Team en Bestuur van SUPRANET GGZ

Dave Dongelmans

Voorzitter

Dave Dongelmans (1967) is intensivist in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Zijn aandachtgebied is kwaliteit van zorg. Hij is voorzitter van de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie [link], deze organisatie houdt zich bezig met benchmarken van de kwaliteit van intensive cares in Nederland. Vanwege zijn ervaring met NICE heeft hij zich aangesloten bij de Stichting Supranet GGZ om het traject van dataverzameling tot benchmarking te begeleiden.

Behalve zijn interesse in kwaliteit van zorg, ziet hij ook het belang van suïcidepreventie. Supranet GGZ, een initiatief dat door GGZ-instellingen zelf wordt genomen, biedt een unieke kans om de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren.De uitdaging die er binnen de GGZ ligt, is groot. Niet alleen vanwege het onderwerp maar ook vanwege de geschiedenis die registraties hebben binnen deze sector.