Team en Bestuur van SUPRANET GGZ

Claar Mooij

Bestuurslid

Claar Mooij (1963) studeerde geneeskunde in Groningen. Gedurende haar studie woonde ze twee jaar op Curaçao, waar een groot deel van haar coschappen plaatsvond. Nadien werd zij opgeleid tot psychiater en groepspsychotherapeut bij Licht en Kracht in Assen.

Ze werkte nadien lange tijd op een polikliniek en werd in 2014 geneesheer-directeur bij Lentis. In die functie raakte ze betrokken bij het vorm geven van de scholing in suïcidepreventie. Door het evalueren van suïcides en het gericht terugkijken op hoe de zorg en behandeling voorafgaand aan de suïcide plaatsvond raakte ze er steeds meer overtuigd van het belang hiervan.