Team en Bestuur van SUPRANET GGZ

Charles Enderman

Bestuurslid naastenperspectief

Charles Enderman (1968) is adviseur/coach naastbetrokkenen van Arkin GGZ- en verslavingszorg. Hij houdt zich bezig met de ondersteuning van de naastbetrokkenenraad en de implementatie van het "triadisch" werken binnen Arkin en haar 11 merken. Hij is ook actief in het bestuur van MIND familie-en naastenraden in Nederland.

Charles Enderman is bestuurskundige en organisatiepsycholoog en werkt naast beleids- en projectmatig ook direct met naasten en nabestaanden. Zelf is hij ook naaste. Vanuit zijn professionele en persoonlijke ervaringen merkt hij dagelijks hoe belangrijk de rol en positie van naastbetrokkenen is voor het herstel van cliënten. En zeker ook in het voorkomen van suïcides. Bij ernstige psychiatrische- en verslavingsproblemen ziet hij een één-op-één behandeling zonder het betrekken van naasten als het wegkijken van de dagelijkse werkelijkheid van de cliënt. Hij vindt dat bij dreiging van suïcide het steunend netwerk direct moet worden ingezet en gemobiliseerd. Juist hier valt volgens hem nog een wereld te winnen.

De methode van benchmarking binnen Supranet GGZ op de verschillende indicatoren dragen volgens hem tevens bij aan de verhoging van de algemene kwaliteit van de zorg binnen de ggz. De preventie van suïcide zal echter in het dagelijks werk van hulpverleners tot uiting moeten komen. Dat Supranet GGZ ook een actienetwerk is spreekt hem dan ook bijzonder aan.