Team en Bestuur van SUPRANET GGZ

Bestuur Stichting SUPRANET GGZ

15 GGZ-instellingen hebben zich als deelnemer aangemeld, landelijke dekking is de bedoeling. Stichting SUPRANET GGZ heeft vanuit de koplopersgroep een eerste bestuur gevormd:

  • Dave Dongelmans (voorzitter), Amsterdam UMC/ voorzitter NICE-registratie
  • Klaas Bets (vice-voorzitter), Parnassia Groep
  • Jeroen Kreuger (penningmeester), ProPersona
  • Bas van Wel (bestuurslid), Dimence
  • Claar Mooij (bestuurslid), Lentis
  • Jan Mokkenstorm (bestuurslid), 113
  • Gerdien Franx (secretaris), 113

Bestuursleden doen hun werk op persoonlijke titel en in het belang van SUPRANET GGZ. Zij stellen zich tot taak om deelnemende instellingen optimaal te stimuleren en externe stakeholders te informeren en waar nodig te betrekken, waaronder Zorgverzekeraars Nederland, cliënt- en familieorganisaties, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Ministerie van VWS en de beroepsverenigingen.

Ondersteunend team Stichting SUPRANET GGZ

De ondersteuning van Stichting SUPRANET GGZ wordt gedaan door 113 Zelfmoordpreventie:

Het databeheer van SUPRANET GGZ is belegd bij de Vrije Universiteit Amsterdam/GGZinGeest: