Meest gestelde vragen

De meeste gestelde vragen over SUPRANET GGZ

Op deze pagina zetten wij de meest gestelde vragen over SUPRANET GGZ voor u op een rij. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Wat is SUPRANET GGZ?

SUPRANET GGZ is het lerend netwerk voor- en door ggz-professionals dat streeft naar minder suïcides door steeds betere zorg. Er is een stichting gevormd bestaande uit een bestuur, deelnemers (dat zijn nu 15 GGZ-instellingen), een werkgroep registratie, een werkgroep kwaliteit, een wetenschapscommissie en een functionaris gegevensbescherming.

Wat is het doel van SUPRANET GGZ?

Het doel van Stichting SUPRANET GGZ is het vormen van een landelijk lerend netwerk van GGZ-instellingen waarbinnen data worden verzameld, bewerkt en teruggekoppeld om van elkaar te leren. En het optimaliseren van de kwaliteit van suïcidepreventie aan de hand van relevante en actiegerichte indicatoren.

Waarom verzamelen we data?

De data wordt verzameld om betekenisvolle informatie te kunnen terugkoppelen aan de instellingen, en op basis hiervan de kwaliteit van zorg te verbeteren. Een vergelijking tussen instellingen of in de tijd op basis van het absolute aantal suïcides is niet betekenisvol. De data is nodig om:

 1. Inzichtelijk te maken waar kan worden verbeterd.
 2. De mogelijkheid om betekenisvolle uitspraken te doen op basis van een grotere dataset te doen.

Als er in één instelling minder suïcides zijn dan in een ander, dan kan dat komen doordat het een kleinere instelling is, of omdat het een jeugdinstelling is. Betekenisvolle informatie betekent dat data gecorrigeerd is voor zoveel mogelijk variabelen die effect hebben op het aantal suïcides. Het gaat hierbij om kenmerken van de cliënten, van de ggz-instelling en van de regio.

Welke data verzamelen we?

Haalbare data om te verzamelen zijn geslacht, leeftijd, diagnose, GAF-score en suïcide als reden van uitschrijven.

Deze data wordt verzameld van alle cliënten die zorg krijgen in de instelling. Ook suïcidepogingen onder cliënten worden verzameld bij instellingen waar dat haalbaar is. De te verzamelen data in de zogenoemde “Minimale Dataset” (MDS) wordt gedefinieerd in de werkgroep Registratie.

Wat is de werkgroep Registratie?

De werkgroep Registratie richt zich op het vaststellen van de Minimale Dataset (MDS) en de bijhorende definities. Om te kunnen leren van data is het essentieel dat we eenheid in taal krijgen tussen instellingen. De definities rondom bijvoorbeeld “cliënten in zorg”, “suïcide” en “suïcidepogingen” verschillen nu vaak.

De te hanteren definities met bijhorende werkwijze en uit welke bron de gegevens worden aangeleverd, zal worden opgesteld in de werkgroep Registratie, waarna het wordt vastgesteld in het bestuur van SUPRANET GGZ.

Wat is de werkgroep Kwaliteit?

De werkgroep Kwaliteit richt zich op direct implementeerbare, hoog relevante en actiegerichte kwaliteitsindicatoren voor herkenning, preventie en behandeling van suïcidaliteit in de praktijk.

Supranet GGZ wil de kwaliteit van zorg optimaliseren aan de hand van korte verbetercycli van gekozen kwaliteitsindicatoren. Met behulp van een Delphi ronde worden relevante en actiegerichte kwaliteitsindicatoren gekozen. Denk aan:

 • Het gebruik van veiligheidsplannen
 • Het betrekken van naasten
 • Het actief screenen op en registreren van suïcidaal gedrag

Elk jaar worden minimaal twee kwaliteitsindicatoren actief geïmplementeerd. De voortgang op deze indicatoren zal worden gemonitord.

Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?

Er zijn belangrijke maatregelingen genomen ten aanzien van het waarborgen van de veiligheid van de dataverzameling en de bescherming van de gegevens:

 • Instellingen leveren geaggregeerde gegevens aan. Aggregatie vindt plaats in leeftijdscategorieën met een interval van 20 jaar.
 • Er wordt er gebruik gemaakt van een onafhankelijk databeheerder.
 • Instellingen zijn anoniem voor de verwerkers van de data
 • Twee functionarissen gegevensbescherming zijn aangesteld en houden toezicht op de inhoud van en het proces van dataverzameling.
 • Er wordt beheer gedaan volgens een veiligheidsprotocol.

Wat houdt de periodieke feedbackrapportage in?

In een feedbackrapportage wordt teruggekopppeld hoe de ggz-instelling ervoor staat in vergelijking tot collega-instellingen. Hier wordt vooral ingezoomd op instellingen die het goed, of beter doen. Wat doen zij? Hoe kunnen we van deze instellingen leren?

 • Elk half jaar krijgen deelnemende instellingen een feedbackrapportage, deze zijn te downloaden van het besloten deel van de website www.supranetggz.nl.
 • Aan de hand van de feedbackrapportages worden verbeterdoelstellingen geformuleerd.
 • Deelnemers van SUPRANET GGZ leren van feedbackrapportages én van elkaar om de zorg voor suïcidale mensen te optimaliseren, en zo het aantal suïcides en suïcidepogingen fors te verminderen.