Deelnemers

Parnassia Groep

‘Dood door suïcide heeft grote impact op nabestaanden en ook op behandelaren. Om te kunnen komen tot betere behandeling van patiënten met suïcidaal gedrag is meer integrale kennis nodig. Wat zijn factoren die bijdragen aan suïcidaliteit? Welke specifieke groepen zijn 'at risk'? Welke zorg vermindert suïcidaliteit? Welke organisatie van zorg is dan hierbij nodig?

Om de juiste conclusies te kunnen trekken zijn ‘grote’ getallen nodig om verbanden te kunnen zien en te kunnen verklaren. Het opzetten van een landelijke database past daarom in het vergroten van de kennis rond dit onderwerp.'