Deelnemers

Lentis

‘Een deel van de mensen die suïcide overweegt of pleegt kennen we en zij kennen ons. Het zijn onze patiënten. Maar hoe weten we dat men er over nadenkt of al plannen heeft? Contact is dé voorwaarde om dat op te merken. Maar hoe pik je signalen op? Hoe maak je het bespreekbaar? Wat kun je als behandelaar doen om uitvoering van de gedachten of het voornemen te voorkomen? Wat kun je als instelling doen, bijvoorbeeld welke fysieke maatregelen kun je treffen.

Allemaal vragen waarvoor Lentis al een aantal jaren actief aandacht voor heeft. Zo hebben al onze behandelaren een training gevolgd. Maar we zijn er nog niet in de ggz. Voor een effectieve suïcidepreventie is noodzakelijk dat we kennis en ervaring uitwisselen met collega-instellingen. Want alleen dan kunnen we het leren om het beter te doen. Daarom is Lentis van harte lid van Supranet GGZ.’