Deelnemers

Dimence

'Optimale suicidepreventie is een belangrijke opgave voor GGZ-instellingen. Om dit te bereiken, heb je elkaars kennis en kunde hard nodig. Dimence gelooft sterk in de kracht van samenwerken in een lerend netwerk, zodat we onze gedeelde ambitie waar kunnen maken: het daadwerkelijk verminderen van mensen die door suicide overlijden. Hierbij helpt alleen het stellen van een compromisloos doel: ZERO SUICIDES. Het delen van informatie en het ontwikkelen van best practices met andere ggz-professionals is hier onlosmakelijk aan verbonden.'