Deelnemers

Altrecht

'De afgelopen jaren zijn binnen Altrecht grote stappen gezet qua beleid rondom suicidepreventie. Medewerkers uit de 24-uurszorg en behandelaren zijn getraind in suïcidepreventie en hebben kennis van de Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Er is hard gewerkt aan een klimaat waarin wij trachten te leren van suïcides dus open en eerlijk onderzoeken wat er verbeterd kan worden, en ook elkaar aan en toespreken als zaken niet goed zijn gegaan. Maar waar staan wij nu landelijk? Wat doen anderen? Moeten wij sommige dingen meer doen of juist minder? Het blijft lastig om uit het gelukkig kleine aantal lessen te trekken voor Altrecht. Met Supranet GGz kunnen we een volgende stap te zetten, namelijk leren van elkaar en een grote lerend netwerk creëren waarin landelijk de beste mogelijke zorg wordt geleverd om suïcide te voorkomen.'