Nieuws

Vacature Projectleider Registratie SUPRANET GGZ

113 Zelfmoordpreventie is het landelijk platform voor suïcidepreventie. Onze missie is een land waar niemand eenzaam en radeloos door zelfmoord sterft. Vanuit deze missie werken we nauw samen met GGZ-instellingen, verenigd in de stichting SUïcide PReventie Actie NETwerk in de GGZ (SUPRANET GGZ). SUPRANET GGZ is het landelijk lerend netwerk van zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg.

Deelnemers aan SUPRANET GGZ zijn GGZ-instellingen die de ambitie hebben om het aantal suïcides en pogingen onder hun patiënten fors terug te dringen. SUPRANET GGZ verzamelt data, bewerkt deze en verzorgt feedbackrapportages waarmee deelnemers inzicht krijgen in hoe ze suïcidepreventie in hun instelling kunnen verbeteren. Daarnaast initieert de stichting verbetertrajecten rond specifieke thema’s. De stichting heeft zelf geen mensen in dienst en wordt ondersteund door 113 Zelfmoordpreventie en de afdeling onderzoek van GGZ inGeest. Ter ondersteuning van SUPRANET GGZ is 113 op zoek naar een ervaren projectleider registratie en feedback.

UITDAGINGEN

SUPRANET GGZ staat het komende jaar voor een aantal uitdagingen. De eerste uitdaging is het bereiken van uniforme dataregistratie. Op dit moment hanteren de deelnemende GGZ instellingen nog eigen definities en methoden voor het registreren van suïcides, en worden suïcidepogingen en preventieve activiteiten vaak niet vastgelegd. De tweede is het komen tot feedbackrapportages met meer praktijkgerichte informatie. De derde is de beoogde overgang van geaggregeerde data naar het verzamelen van persoonsgegevens, binnen de kaders van de AVG, en het treffen van de daarvoor benodigde maatregelen. De projectleider werkt in opdracht van stichting SUPRANET GGZ en haar werkgroepen aan de realisatie van bovenstaande uitdagingen.

TAKEN VAN DE PROJECTLEIDER ZIJN:

 • Het organiseren, optimaliseren en aansturen van het proces van dataregistratie, verwerking om te komen tot een bruikbare feedbackrapportage;
 • Het aansturen en coördineren van de betrokken uitvoerende medewerkers in de verschillende organisaties;
 • Het ondersteunen van de SUPRANET GGZ werkgroep registratie;
 • Het deelnemen aan en de verslaglegging van de vergaderingen van het bestuur van stichting SUPRANET GGZ;
 • Het schrijven en implementeren van voorstellen voor betere datakwaliteit en feedbackrapportages;
 • Het inrichten en onderhouden van de samenwerking tussen de afdelingen van de bijdragende organisatieonderdelen o.a. door de betrokkenen regelmatig te wijzen op de unieke opgave en op het belang van de bijdrage van henzelf, hun afdeling of hun organisatie.

HET PROFIEL:

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en een opleiding/ervaring op het gebied van projectmanagement (een medisch-informatiekundige achtergrond is een pré);
 • Je bent bekend met het terrein van benchmark/kwaliteitsinformatie in de (G)GZ;
 • Je kent het kader van wet- en regelgeving (o.a. AVG) en houdt ontwikkelingen in de gaten;
 • Je bent in staat om, ook op bestuurlijk niveau, spiegel en criticus te zijn met een opbouwende stijl;
 • Je krijgt mensen mee in veranderprocessen en weet je enthousiasme over te dragen;
 • Je bent in staat om strategische doelstellingen en analyses te vertalen naar uitvoerbare plannen en de praktijk;
 • Je bent flexibel ten aanzien van de indeling van je werktijden en je werklocaties.

AANBOD EN PROCEDURE:

Het salaris is gebaseerd op FWG 60 (van € 3.266 - € 4.355,= op fulltime basis), afhankelijk van het aantal jaren werkervaring. In eerste instantie wordt arbeidsovereenkomst voor een jaar aangeboden. De reactietermijn voor deze vacature sluit op 1 augustus 2019.
Neem voor meer informatie contact op met dr. Dave Dongelmans, voorzitter SUPRANET GGZ, via Katinka van den Berg (secretariaat), K.vandenBerg@113.nl.