Nieuws

SUPRANET GGZ wil in de derde dataverzamelingsronde de focus op datakwaliteit vasthouden.

De derde Minimale Dataset (MDS) is gefinetuned naar aanleiding van feedback vanuit de vorige ronde. We geven u graag een inkijkje in hoe wij als SUPRANET GGZ tot nu toe onze datakwaliteit in de gaten houden.

Tijdens de dataverzamelingsperiode doet de databeheerder een check op vreemd ogende en afwijkende waardes op de initieel aangeleverde dataset. Onze ervaring leert dat de initiële aanlevering altijd nog wat correcties behoeft of dat er nog wat vragen zijn over aangeleverde gegevens. Daarnaast noteert de databeheerder alle vragen en opmerkingen die datamanagers hebben. Samen met de databeheerder werken datamanagers aan een zo compleet mogelijke en betrouwbare dataset. SUPRANET GGZ verlangt daarnaast een interne check op inhoud, door bijvoorbeeld een geneesheer directeur, alvorens de dataset als definitief wordt bestempeld.

Na de tweede dataverzamelingsronde heeft databeheer bij datamanagement uitgevraagd wat de betrouwbaarheid en volledigheid van de data per variabele is. De antwoorden zijn, samen met de notities van de databeheerder, teruggekoppeld aan de werkgroep Registratie. De werkgroep past vervolgens waar nodig en mogelijk de definities in de MDS aan voor de volgende ronde.

Na het verstrekken van de concept feedbackrapportages wordt gevraagd wat deelnemers vinden van de conceptrapportage. Een van de vragen die wij hen stellen is: kloppen de cijfers? Dit wordt teruggekoppeld naar de data-analisten, de werkgroepen en het bestuur. Zij kijken vervolgens welke acties en aanpassingen wenselijk zijn. Zo werkt SUPRANET GGZ continu aan het verbeteren van de datakwaliteit en het optimaliseren van de feedbackrapportages.