Nieuws

Optimaal samenwerken met naasten?

Eén van de speerpunten van SUPRANET GGZ voor 2019 is de samenwerking met naasten. Elk half jaar onderzoekt SUPRANET GGZ voor de deelnemende instellingen hoe vaak een contactpersoon geregistreerd is bij patiënten die overleden zijn door suïcide. Voor de tweede helft van 2017 was dit percentage voor alle deelnemende instellingen samen gemiddeld 57%. Dit cijfer moet en kan omhoog.

We weten dat samenwerking met naasten voor veel instellingen ingewikkeld is, maar tegelijkertijd cruciaal in de zorg voor suïcidale patiënten. SUPRANET GGZ wil daarom samen met teams op een inspirerende manier aan de slag om te kijken hoe die samenwerking nu plaatsvindt, wat er beter kan en wat zij daarvoor praktisch in hun werk kunnen doen.

DOODZONDE ALS INSPIREREND VERTREKPUNT

SUPRANET GGZ biedt haar deelnemers een uniek en inspirerend traject aan. Vertrekpunt is de nieuwe documentaire DOODZONDE en bijbehorend educatief materiaal die Stichting Turning Point maakte in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie en vele deskundigen uit o.a. de GGZ. Het laat zien wat het belang is van het betrekken van familie en naasten, wat de kansen zijn maar ook de hobbels. Na het zien van de verhalen uit de documentaire en de reflectie daarop van de betrokkenen, zoomen we in op de situatie binnen uw team. Bij welke patiënten lukt het om naasten goed te betrekken? Bij wie hebben we de naasten goed in beeld? Welke stappen kunnen we zetten om het nog beter te doen?

SUPRANET GGZ ZOEKT NIEUWSGIERIGE TEAMS!

SUPRANET GGZ zoekt teams die dit thema verder willen brengen. Op basis van de eigen situatie, gebaseerd op eigen data en verhalen, wil SUPRANET GGZ deze teams verder helpen in het betrekken van naasten. Wij zijn specifiek op zoek naar teams die regelmatig in aanraking komen met suïcidaliteit onder patiënten, bijvoorbeeld een HIC, FACT of IHT team. Per instelling is ruimte voor meerdere teams om mee te doen. De aftrap en afsluiting van het traject vindt gezamenlijk binnen de instelling plaats. SUPRANET GGZ kan dit traject in 2019 voor 4 instellingen verzorgen.

WILT U MEER WETEN?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inge Verbeek, Kwartiermaker SUPRANET GGZ of 06-42220497. Bij Inge kunt u zich ook aanmelden. Na de aanmelding volgt een oriënterend gesprek.