Nieuws

Deelnemersdag op 21 november

Deze dag staat in het teken van leren en inspireren. We bespreken hoe we ervoor staan op het gebied van suïcidepreventie. Hoe zijn andere instellingen hiermee bezig? Wat is hun aanpak, zowel op het gebied van dataverzameling als inhoudelijk de kwaliteit van zorg?

NOTEER IN JE AGENDA

Wanneer: donderdag 21 november 2019, 9.00 - 16.00 uur

Waar: NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, Nieuwegein

PROGRAMMA EN DEELNEMERS

De komende periode vullen wij het programma verder in. Daarin zal ruim aandacht zijn voor de speerpunten van SUPRANET GGZ: betrekken van naasten, het veiligheidsplan, wachttijden en het in beeld krijgen van suïcidepogingen.

Wij hopen ook dit jaar een goede mix van disciplines uit de instellingen te ontvangen. Behandelaren, geneesheer-directeuren, bestuurders, kwaliteitsfunctionarissen, databeheerders, cliënten- en naastenvertegenwoordigers zijn allen van harte welkom.

De uitnodiging met het programma volgt na de zomer. Wil je er zeker van zijn dat je deze dag niet mist? Stuur dan een mail naar info@supranetggz.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.