Nieuws

Werkgroepen Kwaliteit en Registratie maken stappen

Op 24 januari en 26 januari jl. zijn respectievelijk de Werkgroep Kwaliteit en de Werkgroep Registratie bij elkaar gekomen. Ze maakten grote stappen vooruit.

Lees verder

Eerste ervaringen opgedaan met aanlevering van Minimale Dataset

In de herfst heeft Supranet GGZ een pilot gedaan onder vijf deelnemende ggz-instellingen naar de haalbaarheid van het verzamelen van relevante gegevens. ‘Het bleek even zoeken naar de meest geschikte persoon om deze data bijeen te halen maar dat is bij elke instelling snel gelukt. In de eerste gesprekken kwamen al snel interessante punten naar voren die van belang zijn voor het goed verzamelen van de data’, aldus Tim Zandbelt. Zandbelt is projectleider Data Integratie bij GGZinGeest/VU Amsterdam en verzamelt de data namens Supranet GGZ.

Lees verder

Stichting Supranet GGZ officieel opgericht

113Online heeft samen met GGZ-instellingen Stichting Supranet GGZ opgericht, een lerend netwerk van, voor en door ggz-professionals. De eerste 13 deelnemende GGZ-instellingen hebben zich aangesloten vanuit de ambitie om (meer dan nu het geval is) suïcidepogingen en suïcides onder hun cliënten te voorkomen door optimale suïcidepreventie.

Lees verder

ZonMw honoreert 10 nieuwe onderzoeken op het gebied van suïcidepreventie

Eén van de gehonoreerde onderzoeken is het onderzoek naar de haalbaarheid, impact en betekenis van Supranet GGZ. Concreet richt het onderzoek zich op het beantwoorden van de volgende vragen:

Lees verder

Interview met Jan Mokkenstorm en Klaas Bets in de Psychiater over oprichting Supranet GGZ

De kiem voor de oprichting van het Landelijk Suïcide Preventie Actienetwerk, zoals Supranet voluit heet, werd gelegd tijdens het NVvP Voorjaarscongres van vorig jaar. ‘Veel partijen hebben zich aan die Landelijke Agenda gecommitteerd. Maar tussen droom en daad zit vaak een groot verschil’, zegt Mokkenstorm.

Lees verder