Nieuws

Delphi Ronde II gaat van start

SUPRANET GGZ werkt aan het ontwikkelingen van betekenisvolle kwaliteitsindicatoren voor suïcidepreventie. De kwaliteitsindicatoren kunnen gebruikt worden voor het meten en verbeteren van suïcidepreventie binnen de GGZ. Hiertoe is een delphi studie opgezet die bestaat uit twee rondes. In ronde 1 is door een groep van experts een lijst met mogelijke indicatoren, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, opgesteld. Deze indicatoren zijn vervolgens gedefinieerd door diezelfde groep van experts. Ronde 2 gaat binnenkort van start.

Lees verder

Tweede dataverzamelingsronde afgerond!

De tweede dataverzamelingsronde van SUPRANET GGZ is succesvol verlopen. Deelnemers hebben hard gewerkt om een dataset aan te leveren. Wederom zijn wij verheugd u te kunnen vermelden dat de data-analisten op dit moment de gegevens aan het analyseren zijn. Begin april ontvangen deelnemers concept feedbackrapportage II.

Lees verder

Eerste data-aanlevering aan SUPRANET GGZ succesvol!

In de afgelopen zomer heeft het team van SUPRANET GGZ samen met de deelnemende instellingen hard gewerkt aan de eerste SUPRANET GGZ dataverzameling. Vanaf 1 juni is er bij de 13 instellingen data verzameld volgens de Minimale Dataset (MDS). Deze eerste verzamelingsronde is inmiddels succesvol afgerond.

Lees verder

Wat is de stand van zaken van de dataverzameling?

Achter de schermen is door 113 en de databeheerder VU/GGZinGeest hard gewerkt aan het definitief maken van de variabelen die voor de eerste dataverzamelingsronde in juni 2017.

Lees verder

Succesvolle bijeenkomst juristen en RvB's deelnemers

Op 11 april jl. was er een bijeenkomst voor juristen uit de deelnemende instellingen die gelegenheid bood om samen met afgevaardigden van het Supranet GGZ bestuur en de advocaten van Dentons Boekel gedetailleerd in te gaan op de deelnemersovereenkomst.

Lees verder