Nieuws

SUPRANET GGZ zoekt een bestuurslid naastenperspectief

Het bestuur van SUPRANET GGZ ziet de cruciale rol die familie en naasten spelen bij suïcidepreventie graag ingebed in diens samenstelling. Daarom zijn we per direct op zoek naar een bestuurslid die het naastenperspectief vertegenwoordigt.

Lees verder

Concept feedbackrapportage III staat op de SUPRANET GGZ website!

Vorige week zijn alweer de derde conceptfeedbackrapportages op de SUPRANET GGZ website gezet. Instellingen kunnen vanaf nu hun eigen rapportage inzien door via de SUPRANET GGZ website in te loggen.

Lees verder

Programma deelnemersdag 22 november

Over een paar weken is het zo ver; de eerste deelnemersdag van SUPRANET GGZ op 22 november in het NBC congrescentrum in Nieuwegein!

Met inspirerende sprekers, de presentatie van de suïcidecijfers van de 14 deelnemende instellingen én workshops over de verbeterplannen voor 2019. Lees verder om het programma, waarin opgenomen de verschillende workshops, te bekijken. Maak snel je keuze en meld je aan!

De dag is bedoeld voor alle medewerkers die zich (willen) inzetten voor het terugdringen van suïcides en suïcidepogingen onder de eigen cliënten.

Aanmelden kan door middel van het sturen van een mail naar k.vandenberg@113.nl, met opgave van de twee gewenste workshops.

Lees verder

Het winnende idee om de zorg voor suïcidale cliënten te verbeteren

In het kader van het SUPRANET GGZ onderzoek, werd er in november 2017 onder professionals een enquete uitgezet. Deze enquete werd ingevuld door 400 professionals en richtte zich op de kennis, houding en naleving van de suicidepreventie richtlijn. Door deze enquete in te vullen maakten deelnemers kans op het winnen van een prijsvraag. Deze prijsvraag luidde als volgt: ‘Wat is uw beste idee om binnen uw team de zorg voor suïcidale cliënten te verbeteren?’

Lees verder

SUPRANET GGZ nodigt je uit voor haar eerste deelnemersdag op 22 november 2018!

SUPRANET GGZ is het suïcidepreventie actienetwerk van, voor en door de GGZ. Jouw instelling is één van de 16 deelnemende GGZ instellingen die onderling o.a. suïcidecijfers uitwisselen. SUPRANET GGZ brengt elke zes maanden een rapport uit met geanonimiseerde informatie over ruim 350.000 GGZ-cliënten! Een schat aan informatie om van te leren en waar nodig de zorg voor de suïcidale cliënt te verbeteren.

Lees verder